TPL_OFFCANVAS_EMPTY_ERROR

Czym jest coaching, a czym nie jest?

Wsparcie coachingowe to takie, w którym coach nie mówi Ci, co masz robić, ani nie robi tego za Ciebie.
Wsparcie coachingowe dokonuje się poprzez zadawanie pytań, uważne słuchanie, informację zwrotną i wspieranie.


Każda sesja zaczyna się ustaleniem tematu i wymiernego celu rozmowy, a kończy sprawdzeniem, czy cel
został osiągnięty. Sam wyznaczasz sobie rozwojowe zadania do zrealizowania pomiędzy sesjami.