TPL_OFFCANVAS_EMPTY_ERROR

Czym jest mentoring i czym różni się od coachingu?

 

 

Coaching i mentoring różnią się zasadniczo tym, na ile Klient pracuje na zasobach własnych, a na ile jest prowadzony przez mentora. Mentor jako prowadzący i mentee jako prowadzony, tworzą parę mentoringową. Proces mentoringowy jest ograniczony czasowo. Wybierane na początku są cele i ustalane mierniki realizacji celów, które na zakończenie procesu mentorigowego, umożliwią weryfikację, czy cel został osiągnięty i w jakim stopniu.